สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2018-07-04

 

        กรมควบคุมโรคนำคณะผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ จากกรมสาธารณสุข กระทรวงสุขภาพ ราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ Dr. Bhawesh Rai, Dr. Narayan Rizal, Birkha Bahadur Limbu และ Thinley Dorji ฟังบรรยายเรื่อง laboratory diagnosis in human and field visit to national reference laboratory และดูงานห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ห้องปฏิบัติการ BSL3 และห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ โดยมี นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ให้การต้อนรับ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561