สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2018-05-21

 

         ชมรมจริยธรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับ การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดงาน “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง” (พี่สร้างฐานน้องสานต่อปีที่ 4) ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ NIH

 

  

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

วิดีทัศน์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง (พี่สร้างฐานน้องสานต่อปีที่ 4 )

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณุสข