สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

ผลงานเรื่อง นวัตกรรมการป้องกันกำจัดยุงลายได้รับเชิญนำแสดงผลงานนวัตกรรมในกิจกรรม "Thailand Research Week มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" ครั้งที่12 และแสดงแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ ที่ห้องประชุมรัฐสภา 15 สิงหาคม 2560

วันที่ :2017-08-16