สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

การสัมมนาโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 24 เมษายน 2560

วันที่ :2017-05-02

 

 การสัมมนาโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560

รอบ 6 เดือน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

ภายใต้หัวข้อ "วิจัยเลิศล้ำ คุณธรรมจริยธรรมเด่น นวัตกรรมไทย"

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

>