สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม และองค์การสุรา ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

วันที่ :2017-03-31

 

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม และองค์การสุรา

ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมดำเนินการ