สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับมหาวิทยาลัยโอซาก้า ภายใต้ศูนย์ความร่วมมือการวิจัยด้านโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น วันที่ 2-3 มีนาคม 2560

วันที่ :2017-03-09

 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับมหาวิทยาลัยโอซาก้า
ภายใต้ศูนย์ความร่วมมือการวิจัยด้านโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

(Thailand-Japan Research Collaboration Center on Emerging and Re-emerging Infections, RCC-ERI)
วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จ. ระยอง