สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

การอบรมเครือข่ายดำเนินแผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ :2017-02-27

 การอบรมเครือข่ายดำเนินแผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข