สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

การฝึกอบรมการฟื้นฟูความรู้ด้านระบบคุณภาพ หัวข้อเรื่อง การหาค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ Auto pipette วันที่ 22 ธ ค 2559

วันที่ :2017-01-04


 "การฝึกอบรมการฟื้นฟูความรู้ด้านระบบคุณภาพ หัวข้อเรื่อง การหาค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ Auto pipette"

ประชุม ห้อง 801 อาคาร 8

วันที่ 22 ธ ค 2559