สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2016-09-15

 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

“การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รอบ 9 เดือน ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข”

ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559

ณ ธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี