สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2016-01-05


        ประชาสัมพันธ์เรื่องการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและบริการ MailGoThai
 สำหรับบุคลากรภายใน สวส.ทราบดังนี้


        ด้วย MailGoThai จะทำการเปลี่ยน version จาก version 1 เป็น version 2 ขอประชาสัมพันธ์บุคลากรของหน่วยงานที่มี account MailGoThai ที่ยังไม่เคยเข้าใช้งาน ให้ทำการ login เข้าระบบก่อนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิ์การใช้งาน และขอให้ทุกท่าน save เมล์ที่สำคัญเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือส่งเมล์ไปเก็บไว้ที่เมล์สำรองอื่นๆของท่าน เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย และลบเมล์ที่ไม่จำเป็นทิ้ง

        และสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขที่เชื่อมต่อ internet กรมฯ ที่ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่านสามารถดาวโหลดคู่มือการติดตั้งได้ที่ คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus (Bitdefender)  หรือติดต่อผู้ช่วย DIO เพื่อทำการติดตั้งที่เบอร์ 99249