สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ด้านพิษวิทยา 21-22 ธันวาคม 2558

วันที่ :2016-01-05

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ด้านพิษวิทยา
โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2558
ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 9 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์