สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2015-10-30


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แห่งสาธารณรัฐไลบีเรียและคณะ

วันที่ 29 ตุลาคม 2558  เวลา 13.30-16.00 น.

ห้องประชุม 501 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

      สืบเนื่องจากการการระบาดของไวรัสอีโบลาในแถบประเทศแอฟริกาตะวันตก ใน พ.ศ.2557-2558กระทรวงสาธารณสุขได้รับแจ้งจากสำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ว่าสาธารณรัฐไลบีเรียต้องการฟื้นฟูประเทศให้กลับคืนสู่สภาพเดิมจากกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ด้วยการเสริมสร้างระบบสุขภาพในสาธารณรัฐไลบีเรีย โดยผู้นำของประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถาบันสาธารณสุขในประเทศให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามทางด้านสุขภาพในทุกรูปแบบในโอกาสนี้H.E.Hon.Zolia Yah Martorรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขไลบีเรียและคณะรวม 8 คน เดินทางมาดูงานระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558และในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา13.30-16.00 น.คณะผู้แทนได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตอบโต้และรับมือกับการสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคติดเชื้ออันตรายร้ายแรงอื่นๆ 

      นพ.อภิชัย  มงคล  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะ ให้การต้อนรับ อธิบดีได้กล่าวต้อนรับ และนำเสนอวิดีทัศน์แนะนำโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อจากนั้นได้มอบหมายให้ ดร.อารี ทัตติยพงศ์รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นผู้บรรยาย โครงสร้างบทบาท และเครือข่าย ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในการตอบโต้และรับมือกับการสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัตืใหม่โดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีการระบาดของโรคติดเชื้อใหญ่ๆ อย่างน้อย 4 ครั้ง อาทิ การระบาดของไข้หวัดนกในปี 2004 การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในปี 2009 การระบาดของไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลางในปี 2010-2012 และ 2014-2015 และการระบาดของไวรัสอีโบลาในปี 2014-2015  

      ภายหลังการรับฟังการบรรยายแล้วนพ.อภิชัย ได้นำคณะผู้ดูงานเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ ซี่งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงไข้หวัดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน่วยวินิจฉัยโรคกลาง และห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการกลางในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ออันตรายร้ายแรงอื่นๆ