สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2015-09-01

        การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือทางวิชาการ RCC-ERI อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ. อภิชัย มงคล และ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นพ. สมชาย แสงกิจพร นำคณะกรรมการบริหารความร่วมมือวิชาการ Thailand-Japan Research Collaboration Center for Emerging and Re-emerging Infections (RCC-ERI) ร่วมประชุมกับคณะกรรรมการจากมหาวิทยาลัยโอซาก้า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ Research Center for Zoonosis Control, Hokkaido University เมืองซับโปโร ซึ่ง Hokkaido University ร่วมศึกษาวิจัยภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ RCC-ERI ภายหลังการประชุมได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของ Hokkaido University