สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2015-08-31

 

      การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ "Bi-Regional Workshop on Strengthening the Capacity of Japanese Encephalitis (JE) Laboratory Network in the WHO South-East Asia and Western Pacific Region , Bangkok, Thailand, 17-21 August 2015" จัดการประชุมเมื่อวันที่ 17-18 ส.ค. 2558 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กทม.และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 19-21 ส.ค. 2558 ณ ชั้น 6 อาคาร 10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์