สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

กลุ่มสัตว์ทดลอง

วันที่ :2016-05-27

 

          

หน้าที่รับผิดชอบ

  • เป็นระบบห้องปฏิบัติการกลางด้านสัตว์ทดลองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ดำเนินการสอดคล้องกับระบบคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (AAALAC International, ISO 9001)
  • ปฏิบัติหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมคุณภาพในสัตว์ทดลองของวัคซีน ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ในมนุษย์ในระดับประเทศ  
  • ตรวจวิเคราะห์การแพ้และการระคายเคืองในสัตว์ทดลองสอดคล้องกับระบบคุณภาพ ISO 15189 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อขึ้นทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ  
  • ตรวจวินิจฉัย Botulinum toxin ในสัตว์ทดลองจากตัวอย่างผู้ป่วย  
  • ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทางเลือกอื่นที่ใช้ทดแทนสัตว์ทดลอง(Alternatives)
  • ศึกษาวิจัยที่เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์โดยใช้สัตว์ทดลอง  
  • เป็นศูนย์ข้อมูลด้านสัตว์ทดลองและส่งเสริมการใช้สัตว์ทดลองอย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  พ.ศ.2558