สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2014-06-23

 

        นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพด้วยโปรแกรม WHONET” การดูแลของผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกและมีการปรับปรุง อย่างสม่ำเสมอมี 17 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย เพื่อให้ทุกประเทศรายงานสถานการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้องและรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์และส่งผลดีต่อการรักษาโรค โดยมีนายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557