สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2014-04-25

 


งานยานพาหนะ ได้รับรางวัลหน่วยงานสนับสนุนดีเด่น ปี 2556

นางสาวปรียา กรมสุรยศักดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโลโก้ สวส.

นางสาวฤดีวัลย์  ฤกษ์ประสิทธิ์ ได้รับรางวัลอันดับ 1
โครงการ “ประทับใจ กดไลค์ให้คะแนน”

นายเสริมศักดิ์ ขันแก้ว ได้รับรางวัลอันดับ 2
โครงการ “ประทับใจ กดไลค์ให้คะแนน”

นายสมรักษ์ เพ็ชร์ทอง  ได้รับรางวัลอันดับ 3
โครงการ “ประทับใจ กดไลค์ให้คะแนน”

นายสิปปนนท์  ฉัตรชัยธิติธำรงค์   ได้รับรางวัลอันดับ 3
โครงการ “ประทับใจ กดไลค์ให้คะแนน”