สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2014-04-23

 

           ผู้เข้าฝึกอบรมจากศูนย์ไข้หวัดใหญ่ ประเทศเนปาล เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการ สวส. ฝึกอบรม เรื่อง Training program on BSL-3 and viral isolation ที่สถาบันฯ  ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ มี.ค.๕๗