สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2014-04-08

 

        ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต ร่วมประชุมโครงการ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต เตรียมพร้อมพัฒนางานตรวจเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยาได้ผลเร็วด้วยวิธี Real-time PCR และเตรียมประสานงานเครือข่ายกับโรงพยาบาลในเขตบริการ