สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2014-02-28

 

           นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประธาน Steering committee โครงการศูนย์ความร่วมมือวิจัยไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (Research Center of Collaboration for Emerging and Re-emerging Infections) พร้อมด้วย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นำคณะกรรมการความร่วมมือฝ่ายไทย เดินทางร่วมประชุมหารือความร่วมมือวิจัย ตามที่ Professor Taroh Kinoshita แห่ง มหาวิทยาลัยโอซาก้า เชิญประชุม ณ Research Institute for Microbial Diseases มหาวิทยาลัยโอซาก้า เมื่อ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศึกษาวิจัยโรคติดเชื้อ หน่วยวิจัยด้าน Genetics ซึ่งใช้เทคโนโลยี Next-generation sequencing และรับฟังการบรรยายพิเศษของสถาบันวิจัยแห่งใหม่ Immunology Frontier Research Center (IFReC) ซึ่งศึกษาวิจัยภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง ด้าน Immuno-Imaging โดยใช้เทคโนโลยี MRI, Proton microscopy และ Bioinformatics ที่ก้าวหน้าทันสมัย ความร่วมมือที่ดีนี้จะส่งเสริมงานวิจัยร่วมกัน เป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และภูมิภาค