สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2014-02-19


         ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และบรรยายแนวทางการดำเนินงานโครงการ การพัฒนางานตรวจวัณโรคของเครือข่ายห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี ๒๕๕๗ โดยมีผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมประชุมฝึกอบรม