สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2013-11-21

        Susan Best , Director of National Serology Reference Laboratory, Australia เยี่ยมชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และ หารือเรื่อง HIV test kit evaluation, HIV EQAS เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556