สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2013-09-25

 

           แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่” ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โดยมีผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์วิจัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข เข้าร่วมสัมมนา ที่โรงแรมแคนทารี่เบย์ จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2556