สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2013-04-29

        นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนาเปิดบ้าน (Open House)   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นแหล่งรวมห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรค   และความรู้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีความพร้อมในการเป็นสถานที่ศึกษา   ฝึกอบรม ดูงานด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์   ในการสนับสนุนบุคลากรด้านการแพทย์ของวิทยาลัยแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านงานวิจัยต่างๆโดยมี นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556