สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2013-04-29


การจัดการ "เรือด และ แมลงศัตรูรบกวน แบบบูรณาการ สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท "

วันที่ 26 เมษายน 2556

ณ โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี