สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2013-04-23
สถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครบรอบ 26 ปี “พี่สร้างฐาน น้องสานต่อ” โดยมีกิจกรรมรดน้ำขอพรอดีตรุ่นพี่ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 18 เมษายน 2556
 


 บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมรับฟังแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ บรรยายหัวข้อ “รู้รักษาตัวรอด คือยอด Lab”