สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2013-03-01

 

          โครงการการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง (Healthy Taxi) ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมดำเนินการตรวจการติดเชื้อวัณโรคโดยการตรวจตัวอย่างเลือด ร่วมกับ กรมการแพทย์ซึ่งทำการตรวจสุขภาพกลุ่มผู้ขับขี่แท็กซี่ ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2556 มีผู้ขับแท็กซี่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากที่สนามบินดอนเมือง ผลตรวจได้รายงานให้แพทย์ทราบ และรับรองผู้มีสุขภาพดีไม่มีการติดเชื้อวัณโรค