สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2013-03-01

 

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ จัดเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยาด้วยวิธี Real-time PCR ซึ่งเป็น Molecular test ในงานตรวจวัณโรคทางห้องปฏิบัติการได้ผลเร็ว ตามแนวทางในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้แนวทางการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2556