สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2013-03-12

 

             การฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรือดและแมลงรบกวนในโรงแรมแบบบูรณาการ ณ.โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมและผู้ประกอบการกำจัดแมลง จำนวน 170 คน