สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

มอบป้าย DRA อุดรธานี

วันที่ :2015-02-13


        นายแพทย์อภิชัย  มงคล  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เภสัชกรวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ร่วมเปิดและมอบป้าย  DRA (Designated Receiving Area) ให้แก่ นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมาตรฐานความปลอดภัยสูงที่ตรวจเลือดผู้ป่วยติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาและเชื้ออันตรายสูง รวมทั้งรองรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อร้ายแรงในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศใกล้เคียง ณ โรงพยาบาลอุดรธานี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม