สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

แจ้งเบอร์โทรศัพท์ "ศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ" ขัดข้อง!!!

วันที่ :2022-01-14

 

 

 ขณะนี้ โทรศัพท์ 02-9511485 มีปัญหาขัดข้องอยู่ในระหว่างแก้ไขปรับปรุง

โดบทางบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ท่านสามารถติดต่อ "ศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ" ได้ที่เบอร์ 02-5912153 

 

ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ขออภัยในความไม่สะดวก