สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 (วันที่ 13 มกราคม 2565)

วันที่ :2022-01-13

        กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ไทยแล็บคอนเน็คชั่น ในวันที่ 13 มกราคม 2565

 

   

  

 

!!! ดาวโหลด PDF !!!