สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ "รายการรู้สู้ภัย Don?t Panic " เรื่อง ไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์โอมิครอน

วันที่ :2022-01-11

      นายแพทย์ ดร.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สัมภาษณ์ "รายการรู้สู้ภัย Don’t Panic" ของสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS เกี่ยวกับเรื่องโวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์โอมิครอน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ณ อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

!!! ดาวโหลด PDF !!!