สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

งานแถลงข่าวผลงานเด่นของกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย รัฐบาล ผลงานด้านการวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์กำจัดพาหะไข้เลือดออก ได้รับคัดเลือกนำเสนอ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

วันที่ :2014-12-29