สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาชุดตรวจ Dengue NS1 test kit

วันที่ :2021-11-24

     ฝ่ายอาโบไวรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับ Dr.Kunihiro Kaihatsu จาก ม.โกเบ ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินโครงการพัฒนาชุดตรวจโรคไข้เลือดออก ( Dengue NS1 test kit) เพื่อสรุปโครงการวิจัยและรายงานหารือเพื่อต่อยอดขยายงานวิจัย ซึ่งมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ดร.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ และตัวแทนฝ่ายอาโบไวรัสเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 204 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

  

  

  

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!