สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกันถวายสักการะน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบ 5 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต

วันที่ :2021-10-14

      ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันถวายความเคารพ น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันครบรอบ 5 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 1 วันที่ 12 ตุลาคม 2564

  

  

 

  

 

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!