สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 (วันที่ 7-8 ตุลาคม 2564)

วันที่ :2021-10-11

      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ โรงพยาบาลเพชรเวช ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 และ วินเมด คลินิกเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564

 

 

 

 

 

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!