สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

โรคคิวฟีเวอร์ (Q Fever)

วันที่ :2021-10-08

 

  !!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!

 

จัดทำโดย.............คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์