สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 (17 กันยายน 2564)

วันที่ :2021-09-18

      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) โดยตรวจประเมินคลินิกเทคนิคการแพทย์จีโนเวชั่น ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 17 กันยายน 2564

 

 

 

 

 

 

 

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!