สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ไข้ชิคุนกุนยา,Chikungunya fever)

วันที่ :2021-09-06

 

  !!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!

 

จัดทำโดย.............คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กันยายน 2564