สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

โครงการติดอาวุธนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อรองรับงานตามพันธกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 9

วันที่ :2021-08-25

 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ณ ห้องประชุม A204 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมของวิทยากร

เรื่อง Academic Research Standards

 

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย

1. กลุ่มที่ 1
2. กลุ่มที่ 2
3. กลุ่มที่ 3
4. กลุ่มที่ 4
5. กลุ่มที่ 5

 

VDO โครงการติดอาวุธนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 9

 

 !!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!