สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การใช้ชุดทดสอบแอนติเจน (Antigen Test Kit) ในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19

วันที่ :2021-07-22

 

 

 

 

 

 

สาธิตวิธีการใช้ Antigen Test Kit : https://youtu.be/X_OfLRfGQeE