สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

โรคลีเจียนเนลโลสิส (LEGIONELLOSIS) คืออะไร?

วันที่ :2021-06-21

 

  !!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!

 

จัดทำโดย.............คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมษายน 2564