สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-04-01

ครั้งที่ 1
ในวันที่ 9 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการประชุม

 

เอกสารประกอบการประชุมของวิทยากร

1. เรื่อง DNA, Genetic variation, Genomic

2. เรื่อง Sequencing and Phylogenetics method

3.  เรื่อง Next-Generation Sequencing (NGS) Technology

 

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย

1. กลุ่มที่ 1 

2. กลุ่มที่ 2 

3. กลุ่มที่ 3 

4. กลุ่มที่ 4 

5. กลุ่มที่ 5 

 

 เฉลยแบบทดสอบ pre-post test

1. เฉลยแบบทดสอบ Next-generation sequencing 

2. เฉลยแบบทดสอบ DNA , genetic, genomic

3. Keys แบบทดสอบ Sequencing and Phylogenetic Methods

 

VDO โครงการติดอาวุธนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1  

1. VDO โครงการติดอาวุธนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 (ไฟล์ที่ 1)

2. VDO โครงการติดอาวุธนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 (ไฟล์ที่ 2)

3. VDO โครงการติดอาวุธนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 (ไฟล์ที่ 3)

 

   !!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!