สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-03-15

       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ เอซีซี เมดิคอล แล็บ (บริษัทซีเมดิก) และ โรงพยาบาลวิภาวดี ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

 

 

 

 

  !!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!