สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-03-11

      การศึกษาดูงานของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก ปีที่ 1 จากสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศ โดยศึกษาดูงานทางด้านกลุ่มไวรัสวิทยาทางการแพทย์ และกลุ่มแบคทีเรียทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม A204 อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

 

  !!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!