สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-02-23

      คณะทำงานจัดการสอบเทียบ ทวนสอบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ จัดอบรมการตรวจสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ โดยใช้ Ice Point ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม A203 และ A204 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องปฏิบัติการภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นำเทอร์โมมิเตอร์มาตรวจสอบ (intermediate check) โดยใช้ Ice Point จำนวน 311 เครื่อง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์