สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-02-19
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดการประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านการดูแลแม่และเด็ก โดยมีนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวรายงานการประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านการดูแลแม่และเด็ก DMSc Maternal & Child Health Prevention and Control 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดให้มีการประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านการดูแลแม่และเด็ก ในวันที่ 15 และ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยถ่ายทอดผ่านการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไปยังเครือข่ายห้องปฏิบัติการและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 314 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่านที่ได้มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเพื่อให้ประสิทธิภาพและคุณภาพของเครือข่ายมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง