สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-02-16

      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย นำแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก ปีที่ 1 และ ปีที่ 2 จำนวน 19 ท่าน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานและฟังการบรรยาย ด้านการตรวจโรค COVID-19 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ณ ห้องประชุม A203 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!