สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-02-12

      ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้ออันตรายสูงและภูมิคุ้มกันวิทยา และหน่วยวินิจฉัยโรคกลาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจัดประชุมทีมประเมินชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี Real-time RT-PCR  ณ ห้องประชุม A203  เวลา 13.00 -16.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!